generalforsamling

Generalforsamling      UDSAT - UDSAT

Vindinge Herreds Biavlerforening

Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

Generalforsamling

 

Generalforsamling onsdag den 11. november 2020 klokken 18.00

Vindinge Herreds Biavlerforenings ordinære generalforsamling afholdes på

Kaliffenlund 2, Ullerslev.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent – forslag 50 kr
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen

Formand Ulrik Sylvest (ikke på valg)

Kasserer/næst formand Anna-Marie Lyder (på valg) genopstiller

Sekretær Jette Larsen (ikke på valg)

Medlem Jørgen Phil (ikke på valg)

Medlem Camilla Schabert  (på valg) genopstiller

 1. suppleant Jørgen Phil er indtrådt i bestyrelsen. En ny 1. suppleant skal findes (på valg)
 2. suppleant – Kurt Lyder Hansen (på valg)
 3. revisor Flemming Alexandersen (ikke på valg)
 4. revisor John Jacobsen (på valg)
 5. Revisorsuppleant Frede Madsen (ikke på valg)
 6. EVT.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et sildebord samt 2 stykker smørrebrød pr. deltager. Desuden serveres en øl/vand. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 7. november.

 Tilmeldingen kan ske til Jette Larsen 20458789 eller på mail: kjeldelarsen1609@gmail.com

 

 

 

 

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 11. marts 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen den 12. maj 2021 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter den 31. marts 2021. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.


AFLYST - UDSAT

Generalforsamling med spisning den 11. november 2020 klokken 18.00.  AFLYST - UDSAT


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 19. december klokken 10.00.