generalforsamling

Generalforsamling      

Vindinge Herreds Biavlerforening

Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

Generalforsamling

 

Generalforsamling onsdag den 16. november 2022 klokken 18.00

Vindinge Herreds Biavlerforenings ordinære generalforsamling afholdes på

Kaliffenlund 2, Ullerslev.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent – forslag 50 kr
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen

Formand Ulrik Sylvest ( ikke på valg) 

Kasserer/næstformand Anna-Marie Lyder ( på valg) 

Sekretær Jette Larsen ( ikke på valg) 

Medlem Jørgen Phil (ikke på valg) 

Medlem Camilla Schabert  ( på valg)

 1. suppleant – Henrik Jensen ( på valg)
 2. suppleant - Britta Storm (ikke på valg

     1. revisor Flemming Alexandersen (ikke på valg)

     2. revisor Frede Madsen (på valg)

 1. Revisorsuppleant - Keld Larsen (ikke på valg)

     9. Eventuelt

   

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et sildebord samt 2 stykker smørrebrød pr. deltager. Desuden serveres en øl/vand. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 7. november.

 Tilmeldingen kan ske til Jette Larsen 20458789 eller på mail: kjeldelarsen1609@gmail.com

 

 

 

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"