generalforsamling

Generalforsamling      

Vindinge Herreds Biavlerforening

Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

Generalforsamling

 

Generalforsamling onsdag den 17. november 2021 klokken 18.00

Vindinge Herreds Biavlerforenings ordinære generalforsamling afholdes på

Kaliffenlund 2, Ullerslev.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formanden aflægger beretning
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent – forslag 50 kr
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen

Formand Ulrik Sylvest ( på valg) genopstiller

Kasserer/næst formand Anna-Marie Lyder (ikke på valg) 

Sekretær Jette Larsen ( på valg) genopstiller

Medlem Jørgen Phil ( på valg) genopstiller

Medlem Camilla Schabert  (ikke på valg)

Medlem Jørgen Phil  (på valg) genopstiller

 1. suppleant – Kurt Lyder Hansen (på valg)
 2. suppleant - vakant

     1. revisor Flemming Alexandersen ( på valg)

     2. revisor Frede Madsen (ikke på valg)

 1. Revisorsuppleant - vakant
 2. EVT.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et sildebord samt 2 stykker smørrebrød pr. deltager. Desuden serveres en øl/vand. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 7. november.

 Tilmeldingen kan ske til Jette Larsen 20458789 eller på mail: kjeldelarsen1609@gmail.com

 

 

 

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 2. december 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen i maj 2022 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter i  marts 2022. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.Generalforsamling med spisning den 17. november 2021 klokken 18.00. 


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 18. december klokken 10.00.