Foreningen

Vindinge Herreds Biavlerforening

  Vindinge herreds Biavlerforening er hjemmehørende i Nyborg Kommune. Vores formål er at virke til   fremme og forståelse af bier og biavl.

 

  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.


  På generalforsamlingen, som finder sted hvert år i november måned, fremlægger formanden                           beretningen og foreningens regnskab fremlægges. På ulige år vælges formanden og 2 medlemmer og på lige år vælges kasserer og 1 medlem. For yderligere information se vedtægter.

Tapning af honning fra foreningens flowhive-stade

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 11. september 2024  klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen  i 15. maj 2024 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter 3. april 2024 klokken 19.00. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail ulrik@candsilv.dk


Generalforsamling med spisning den 13. november 2024 klokken 18.00.  


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 16. december klokken 10.00.