Foreningen

Vindinge Herreds Biavlerforening

  Vindinge herreds Biavlerforening er hjemmehørende i Nyborg Kommune. Vores formål er at virke til   fremme og forståelse af bier og biavl.

 

  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.


  På generalforsamlingen, som finder sted hvert år i november måned, fremlægger formanden                           beretningen og foreningens regnskab fremlægges. På ulige år vælges formanden og 2 medlemmer og på lige år vælges kasserer og 1 medlem. For yderligere information se vedtægter.

Besøg i Kaliffenlund af 5. klasse fra Nyborg Friskole

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 2. december 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen maj 2022 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter marts 2022. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.Generalforsamling med spisning den 17. november 2020 klokken 18.00.  


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 19. december klokken 10.00.