Varoabehandling

Oxalsyrebehandling.

Standardblanding er

75 g oxalsyre-dihydrat,

1 kg sukker

1 liter vand

Oxalsyre, sukker og vand røres sammen. Det kan godt tage nogle dage før sukker og oxalsyre er opløst.

Der dryppes 3-3,5 ml pr tavle og oxalsyren dryppes på bierne i tavlegaden.

Blandingen bør være håndvarmt, så bierne ikke køles ned.

Det kan være svært at vurdere størrelsen af bifamilien, hvis den sidder i vinterklynge. Derfor beregnes 35 ml til en familie, som er indvintret på 10 rammer.


Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 2. december 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen i maj 2022 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter i marts 2022. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 19. december klokken 10.00.