KalenderBestyrelsesmøde.

Den 3. juni 2021.


Oxalsyrebehandling:

lørdag den 18. december 2021


Generalforsamling:

Onsdag den 11. november 2020 klokken 18.00 i Kaliffenlund 2, Ullerslev. UDSKUDT


Begynderkursus:

Starter den 31. marts klokken 19.00. Begynderundervisningen fortsætter de næste 4 onsdage med teori, og derefter fortsætter undervisningen med praktisk biavl i skolebigården.


Åben skolebigård:

Starter igen 12. maj 2020 klokken 19.00. og slutter 3. onsdag i august


Det Fynske Dyreskue:

Fredag den 11. juni til søndag den 13. juni deltager vi med en bod i Det Fynske Dyreskue sammen med flere andre fynske biavlerforeninger.


Sommermøde:

onsdag den 21. juli hos Solens Hjerte ved Lars og Zofuz.


Afslutning på årets arbejde i skolebigården:

Onsdag den 18. august afholder vi grill-aften klokken 18.00 for alle medlemmer med påhæng.


Aktiviteter

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 11. marts 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen den 12. maj 2021 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter den 31. marts 2021. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.


AFLYST - UDSAT

Generalforsamling med spisning den 11. november 2020 klokken 18.00.  AFLYST - UDSAT


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 19. december klokken 10.00.