KalenderBestyrelsesmøde.

Den 10. juni 2024


Oxalsyrebehandling:

lørdag den 16. december 2023


Generalforsamling:

Onsdag den 13. november 2024 klokken 18.00 i Kaliffenlund 2, Ullerslev. 


Begynderkursus:

Starter 3. april 2024 klokken 19.00. Begynderundervisningen fortsætter de næste 5 onsdage med teori, og derefter fortsætter undervisningen med praktisk biavl i skolebigården.


Åben skolebigård:

Starter igen 15. maj 2024 klokken 19.00. og slutter 3. onsdag i august


Det Fynske Dyreskue:

7. til 9. juni i Odense

Igen i år har vi en stand på dyrskuet sammen med de andre fynske biavlerforeninger.Sommer udflugt:Afslutning på årets arbejde i skolebigården:

I midten af august afholder vi grill-aften klokken 18.00 for alle medlemmer med påhæng.Flowhive efter gennemsyn af stadet!Aktiviteter

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Generalforsamling med spisning den 13. november 2024 klokken 18.00.  


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 16. december klokken 10.00.