KalenderBestyrelsesmøde.

Den 29. november 2022.


Oxalsyrebehandling:

lørdag den 17. december 2022


Generalforsamling:

Onsdag den 16. november 2021 klokken 18.00 i Kaliffenlund 2, Ullerslev. 


Begynderkursus:

Starter 29. marts 2023 klokken 19.00. Begynderundervisningen fortsætter de næste 5 onsdage med teori, og derefter fortsætter undervisningen med praktisk biavl i skolebigården.


Åben skolebigård:

Starter igen 10. maj 2023 klokken 19.00. og slutter 3. onsdag i august


Det Fynske Dyreskue:
Sommer udflugt:Afslutning på årets arbejde i skolebigården:

I midten af august afholder vi grill-aften klokken 18.00 for alle medlemmer med påhæng.Flowhive efter gennemsyn af stadet!Aktiviteter

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Generalforsamling med spisning den 16. november 2022 klokken 18.00.  


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 17. december klokken 10.00.