KalenderBestyrelsesmøde.

Den 15. september 2022.

2

Oxalsyrebehandling:

lørdag den 17. december 2022


Generalforsamling:

Onsdag den 16. november 2021 klokken 18.00 i Kaliffenlund 2, Ullerslev. 


Begynderkursus:

Starter 23. marts 2022 klokken 19.00. Begynderundervisningen fortsætter de næste 5 onsdage med teori, og derefter fortsætter undervisningen med praktisk biavl i skolebigården.


Åben skolebigård:

Starter igen 4. maj 2022 klokken 19.00. og slutter 3. onsdag i august


Det Fynske Dyreskue:

Den 17 - 19 juni 2022Sommer udflugt:

Den 19. juni


Afslutning på årets arbejde i skolebigården:

I midten af august afholder vi grill-aften klokken 18.00 for alle medlemmer med påhæng.


Aktiviteter

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 15. september klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen onsdag den 4. maj 2022 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter onsdag den 23.  marts 2022. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.Generalforsamling med spisning den 16. november 2022 klokken 18.00.  


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 17. december klokken 10.00.