formandens beretning 2022

Formandens beretning 2022.


Lørdag den 18. december 2021 havde vi udlevering af færdigblandet oxalsyre til varroabekæmpelse. Vi var den gang stadig påvirket af coronaepidemien, så kaffe/the, rundstykker og brunsviger foregik udendørs. 35 medlemmer havde bestilt oxalsyre til 150 familier. Det var både flere medlemmer og flere bifamilier end året før. Flemming Alexandersen viste i skolebigården oxalsyredrypning for de nye biavlere og andre interesserede.

Vinterhalvårets fællesmøder, som vi arrangerer i fællesskab med De Fynske Bivenner, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening, bød på en enkelt udsættelse på grund af coronavirus. Det var Yoko Duponts foredrag, Honningbier og vilde bier, og det blev gennemført som en del af den fælles temadag for biavlere den 26. marts 2022. Vores del af det fælles program var foredrag ved Jacob Germundsson, Om biavl generelt. Der deltog 28 ved arrangementet på Ørbæk skole den 9. februar 2022.

Fællesmøderne er nogle af de aktiviteter, som vi deltager i sammen med ovennævnte biavlsforeninger. Vi anser i bestyrelsen, at det er en vigtig aktivitet, som gennem flere år har tilbudt et meget varieret og fagligt højt kundskabsniveau om emner indenfor biavl. Herudover er der som regel også nogle praktiske workshops o.lign. Målsætningen er, at fællesmøderne skal hvile økonomisk i sig selv. Deltagerbetalingen skal derfor kun dække udgifter til fordragsholderne. I sidste sæson har fællesmøderne givet et lille underskud (-1.621,46 kr.), men der er stadig en positiv kassebeholdning på 5.926 kr. Der skal imidlertid ikke meget til at dræne denne beholdning, og eventuelt efterlade den med negativ saldo. Skulle det ske, er der ikke andre end de fem deltagende foreninger til at dække underskuddet.

En anden aktivitet som vi deltager i sammen med ovennævnte fem foreninger plus Langelands Biavlerforening, Ringe og omegns Biavlerforening samt Faaborg og omegns Biavlerforening er en fællesstand på Det Fynske Dyrskue. Der var heldigvis igen mulighed for dette i juni 2022. Til dette arrangement yder Danmarks Biavlerforening et tilskud, så vi undgår at få ”røde tal”. Dette var også tilfældet i 2022 med et tilskud på 3.902 kr., som fik regnskabet til at balancere. Fællesstanden på Det Fynske Dyrskue er en god lejlighed til at udbrede kendskabet til de fynske biavlerforeninger og deres virke for biavlen. Herudover sælger vi honning på dyrskuet.

Onsdag den 30. marts var det igen tid for start af den teoretiske undervisning af nye biavlere. Det var godt igen at mødes i mødelokalet i Kaliffenlund – det er meget bedre end over internettet. Igen var det Flemming Alexandersen, som underviste på kurset. Der var i år tilmeldt 4 deltagere, hvilket var lidt færre, end vi har været vant til. Dette mener vi skyldtes de tidligere års coronarestriktioner, hvor folk har været vant til at være mere hjemme. I år blev der ingen aflysninger eller andre forstyrrelser i undervisningen på grund af coronavirus.

Onsdag den 4. maj var det tid for de nye biavlere at komme med ud i skolebigården. Herefter fortsatte den praktiske undervisning efter det planlagte arbejdsprogram hver onsdag indtil midt i august. Igen i år indgik både slyngning (den 8. juni) og presning (den 27. juli) af honning i årets arbejde. Hver gang var der mulighed for kursisterne at købe nyslynget/nypresset honning, så man på den måde kan opleve at få andel i høsten af hele biavlens arbejdsindsats.  Der er også lavet nye aflægger-familier til kursisterne. Som et nyt emne i 2022 demonstrerede Anna-Marie Lyder, hvordan man selv kan lave tymolstrimler til bekæmpelse af varroamider. Stort tak til alle som har deltaget i arbejdet i skolebigården, ikke mindst Flemming for god instruktion og svar på mange spørgsmål.

I august 2021 skiftede vi alle foreningens dronninger (6 stk.). En af de tilsatte dronninger døde allerede kort tid efter, og 2 bifamilier blev slået sammen. Derfor var der kun 5 familier i skolebigården i foråret 2022. Sæsonen 2022 var ikke et udpræget sværmningsår, hvilket heller ikke blev oplevet i skolebigården. Måske på grund af de nye dronninger.

I 2021 var vores erfaringer med det nyindkøbte flow-hive lidt blandede. Enten sværmede familien eller honningen blev lagret i yngellejet og ikke i flow-delen. I 2022 ændrede vi derfor taktik ved gennemsyn af familierne. Nu startede vi hver gang med flow-hivet og fokuserede på, at der i yngellejet lige præcis var plads nok til ynglen. Så blev bierne presset til at lagre honning i flow-delen. Rent praktisk skiftede vi enkelte rammer i yngelmagasinet med tomme rammer fra et af foreningens to langstroth-stader. Det betød, at vi flere gange i løbet af sommeren kunne tappe flydende honning, som blev solgt til de interesserede deltagere den pågældende aften.

Foreningens sommertur gik i år til Baagø, hvor vi besøgte Gert Skovgaards renparringsstation og hørte om arbejdet med dronninger.  Vi var 18 deltagere, som havde en dejlig tur i strålende solskin. På kajen blev vi mødt af Poul, som stod for transporten rundt på Baagø i grisevognen.

Vi har i 2022 i skolebigården haft besøg af både 2. og 5. klasse fra Nyborg Friskole. De var hver især hos os en hel formiddag, hvor de både fik set bierne i bistadet, fik undervisning om bierne og smagte nytappet flydende honning. Det var en sjov oplevelse for alle, og den gentages sikkert i 2023.

Arbejdet i skolebigården blev afsluttet med grillaften onsdag den 17. august.  Vi var 41 deltagere ved grillaftenen, hvilket var samme antal som i 2021. Vejret var så varmt, at vi kunne sidde ude hele aftenen. Det var mit indtryk, at alle deltagere havde en meget hyggelig aften. Vi kan igen sige, at  ”som sædvanligt” stod Martin Schabert og Kjeld Larsen for grillningen og igen med stor succes. Mange tak til Martin og Kjeld for indsatsen samt alle for planlægning, forarbejde og deltagelse denne aften.

I løbet af året har honningslyngen været udlånt 18 gange (2021: 18) og pressen 4 gange (2021: 2). Igen i år har vi haft uheld med slyngen. Denne gang har akslen slidt sig gennem lejet inde i slyngen, og der er hul i lejet. Indtil videre er det uafklaret om slyngen kan repareres.

Nu er bierne indvintret: to familier i trugstader, en familie i langstroth og en familie i flow-hive, i alt fire bifamilier. Vi har ingen familier i 12x10 i opstablingsstader, men begge trugstader er jo i 12x10, så jeg vurderer, at vi har tilstrækkeligt grundlag til næste års arbejde. Det er en familie færre end i foråret. Der er fodret i alle stader og givet Apiguard til to stader og myresyre til de øvrige stader, så nu er de alle klar til vinteren. En af foreningens bifamilier mistede dronningen i sensommeren og en arbejderbi begyndte at lægge æg. Den familie blev også behandlet mod varroa, men ikke fodret.

Vi har i foråret 2022 opfordret Ullerslev Husflid til at oprette et sløjdkursus specielt for biavlere (bisløjd). Kurset startede den 22. september og fortsætter indtil den 1. december, i alt 10 gange. Vi er 6 deltagere, og jeg håber, at der er mulighed for at kurset fortsætter i foråret 2023. Så hvis der er interesserede, så gælder det om at holde øje med Ullerslev Husflids forårsprogram.

Lørdag den 17. december giver vi oxalsyre til skolebigårdens bifamilier. Det vil vi igen gerne invitere de nye biavlere til at komme og se. Ved samme lejlighed planlægger vi at udlevere færdigblandet oxalsyre til de medlemmer, som ønsker dette. Vi håber, at vi igen i år har mulighed for at slutte af med social sammenkomst med kaffe og rundstykker.

Vi har i 2022 været 88  medlemmer i foreningen (2021: 86 medlemmer). Af disse er 62  også medlemmer af Danmarks Biavlerforening (2021: 61). Vi kan således notere en lille fremgang på 1 medlem for lokalforeningen. For medlemmer af Danmarks Biavlerforening er det også en lille fremgang på 1 medlem. Medlemstallene er pr. 31. oktober 2022.

Der skal lyde en stor tak til alle for støtte til foreningen og en særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og for det store arbejde I gør i løbet af sæsonen.

Der er også tak til Erik Sørensen, som igen i år har hjulpet ved slyngning af foreningens honning.

Jeg vil afslutte med at sige alle medlemmer mange tak for den opbakning, som jeg oplever, der er til foreningen.

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"