formandens beretning 2020

 Formandens beretning 2020


Lørdag den 21. december 2019 havde vi udlevering af færdigblandet oxalsyre til varoabekæmpelse. Samtidigt benyttede vi lejligheden til at drikke lidt glögg og spise nogle æbleskiver inden vi ønskede hinanden God Jul og Godt Nytår. I alt var vi 33 deltagere ved dette arrangement.

Vinterhalvårets fællesmøder, som vi arrangerer i fællesskab med De Fynske Bivenner, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening bød på foredrag med henholdsvis Lars Bo Christensen, Gjøl Bigård, i november om Flow hive og markedsføring af biavl og afsætning, Peter Baunshøj i december om biavlens historie i Danmark, Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening i januar om hvad der sker i Danmarks Biavlerforening og Xavier Frettè i februar om honningens biologiske aktiviteter og sensoriske egenskaber.

Planen var, at den 18. marts skulle vi afholde sæsonens sidste fællesmøde, men dette blev desværre aflyst på grund af coronanedlukningen af statsministeren den 11. marts og dermed også af alle foreningsaktiviteter. Ud over de 4 vintermøder har vi haft 2 workshops. Det første var igen i år et cremekursus, og ved den anden workshop lærte vi at brygge egen mjød.

Den 1. april var det planen, at Flemming skulle starte årets kursus for nye biavlere. Der var i år tilmeldt 7 deltagere.  Men igen blev planen ændret på grund af coronanedlukningen. Danmarks Biavlerforening leverede undervisningsvideo til selvstudie, og disse video blev videresendt til alle kursusdeltagerne samt tilbudt deltagere fra kurset for nye biavlere i 2019. Mange tak til Danmarks Biavlerforening for denne service, som var med til at give kursusdeltagerne en teoretisk start på karrieren som biavler.

Endelig onsdag den 29. april blev det muligt at mødes med de nye biavlere i skolebigården til en lidt improviseret undervisningsaften. Det var med en temperatur omkring 11º C, blæst og regn. En meget lidt biavlervenlig aften– og endnu mindre bivenlig aften. Derfor nøjedes vi med at hilse på hinanden og snakke indledende om biavl og lod bistaderne vente til mildere vejr. Men vigtigst af alt – vi kom i gang med kursusforløbet. Det kunne lige lade sig gøre med 7 kursusdeltagere, Flemming og to fra bestyrelsen, så vi dermed kunne holde antallet på de maksimalt 10 personer som forsamlingsloftet satte.

Nu fortsatte vi kurset med arbejdet i skolebigården. Der er blevet lavet nye familier til kursisterne. Desværre måtte vi meddele alle vores øvrige medlemmer, at åben skolebigård foreløbigt ikke var muligt på grund af coronarestriktionerne. Først fra den 8. juni blev det igen muligt for alle medlemmer at mødes til åben skolebigård, da det fra denne dag var tilladt at samles op til 50 personer (og så mange har vi aldrig været til en aften i skolebigården). Nu føltes det, som om det hele blev normalt igen, selvom vi naturligvis stadig skulle holde afstand og god håndhygiejne. Stor tak til alle, som har deltaget i arbejdet i skolebigården, ikke mindst Flemming for god instruktion og svar på mange spørgsmål.

Som del af den praktiske undervisning på begynderkurset blev der også i år både slynget og presset honning. Hver gang var der mulighed for kursisterne at købe nyslynget/nypresset honning, så man på den måde oplevede at få andel i høsten af hele biavlens arbejdsindsats.

Samlet set har de fleste erfarne biavlere vurderet sæsonen 2019 som lidt mere normal, og uden lige så meget sværmeri, som året før, hvor også nogle af skolebigårdens familier sværmede. Sommeren 2020 vil nok især blive husket for varme omkring Skt. Hans og en kold juli. Foreningen har i løbet af sommeren lavet tre aflæggere, og vi har stadig tre familier på 12x10 til salg, da foreningen kun skal have bifamilier til demonstrations- og undervisningsbrug. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi skal indkøbe et flow hive, så vi i 2021 kan demonstrere denne type stade for vores medlemmer. Det bliver spændende at prøve!

Foreningens sommertur var oprindeligt planlagt til søndag den 7. juni, men på grund af forsamlingsloftet på 10 personer helt frem til den 8. juni blev turen udskudt til lørdag den 27. juni, hvor vi tog til Langeland. Først fik vi en guidet rundvisning i Medicinhaverne, som ligger ved Tranekær. Det var to meget spændende timer i bragende solskin på en af forsommerens varmeste dage. Herefter gik vi ca. 400 meter hen til Langelands Biavlerforening. Her drak vi den medbragte kaffe, og bagefter fortalte foreningens formand Svend Aage Sørensen om deres forening. Vi så både deres bigård, hvor egnens skolebørn i coronanedlukningen havde dekoreret opstablingsmagasinerne – de var flotte. Ved siden af ligger deres nye medlemshus, som var indrettet som en udstilling om bier og biavl. I gavlen kunne man se ind i et bistade, som stod lige udenfor. Mange tak til Langelands Biavlerforening for deres gæstfrihed og alle som deltog på sommerturen. På turen deltog 20 medlemmer.

Det  Fynske Fællesskue i Odense blev aflyst på grund af coronanedlukningen. Jeg håber meget, at vi får mulighed for at deltage i 2021.

Onsdag den 15. juli inviterede foreningen til medlemsmøde, hvor Zofuz Knudsen og Lars Fischer fortalte om både biavl og ikke mindst honningbehandling. Vi var 18 deltagere som fik tips og idéer fra de to verdensmestre i honning. Det var en meget spændende aften, og det var rart med et foredrag efter alle mødebegrænsningerne i foråret. Stor tak til Zofuz og Lars samt alle deltagere.

Arbejdet i skolebigården blev afsluttet med grillaften onsdag den 5. august. I år kunne vi heldigvis være udenfor i den fine sommeraften. Der deltog 23 ved grillaftenen, hvilket var lidt færre end året før. Det var mit indtryk, at alle deltagere havde en meget hyggelig aften. Vi kan vel nu begynde at sige ”som sædvanligt” stod Martin for grillningen og igen med stor succes. Speciel tak til Martin for indsatsen samt alle for planlægning, forarbejde og deltagelse denne aften.

I løbet af året har honningslyngen været udlånt 12 gange og pressen 8 gange. Jeg formoder, at de, som låner slyngen og pressen, sætter stor pris på denne mulighed, og det er nok uanset om lånet skyldes manglende plads til slyngning hjemme eller for at spare indkøb af slynge eller presse. Derfor er det meget ærgerligt og til stor frustration i bestyrelsen når der sker skade på slyngen. Vi har i foråret 2020  repareret den skade, som skete på slyngen i sensommeren 2019. Denne gang er der sat en blindplade i, så nu har slyngen kun én tappehane. Endnu en gang vil jeg gerne appellere til alle, som låner slyngen og pressen: pas nu rigtig godt på dem.

Igen i år har bestyrelsen arbejdet med undersøgelse af muligheder for opstilling af endnu en container ved skolebigården. Den 21. februar holdt vi møde med fritidskonsulent Lars Andersen fra Nyborg Kommune og halinspektør Reidar Junge Wind i Kaliffenlund om mulighederne. Første resultat af vores møde blev lys på loftet over mødelokalet, hvor vi opbevarer noget af vores materiel. Andet resultat blev ved vores ansøgning om opstilling af containeren, hvor Lars Andersen medvirkede til behandling af denne. Næste skridt var ansøgning om byggetilladelse, som blev afsendt den 13. maj og efter en rykker fik vi den 31. august tilladelsen. Lørdag den 27. september mødtes Ejner Nielsen og jeg i skolebigården for at gøre klar til den nye (brugte) container, som Ejner har hjulpet os med.  Ugen efter ankom den og blev sat på plads. Nu skal vi bare ordne lidt indvendigt og noget ny maling udenpå. Det må blive til foråret, når det bliver malervejr. I løbet af vinteren er det planen, at vi igen skal mødes med Reidar for at drøfte fliser foran den nye container og udendørs vask og vandhane. Det bliver tredje resultat af vores møde den 21. februar.

Nu er bierne indvintret: to familier i trugstader, tre familier i langstroth og tre familier i 12x10, i alt 8 familier. Det er tre mere end i foråret. Der er fodret og givet Apiguard til et stade og myresyre til de øvrige syv stader, så nu er de alle klar til vinteren. Lørdag den 19. december giver vi oxalsyre til skolebigårdens familier, som vi vil invitere de nye biavlere til at se. Ved samme lejlighed planlægger vi at udlevere oxalsyreblanding til de medlemmer, som ønsker dette. Vi vil desværre i år ikke have mulighed for at slutte af med glögg og æbleskiver. Dette på grund af de nuværende coronabegrænsninger i mødeantallet (maksimalt 10 personer), som jeg forudser bliver forlænget til efter jul og nytår. Hvis min forudsigelse bliver gjort til skamme, så bliver mødet i år med kaffe og rundstykker.

Desværre har coronavirussen allerede sat sit præg på de planlagte Fællesmøder for Biavlere, idet mødet den 4. november, som vi skulle have afholdt, er blevet aflyst. Vi håber, at der bliver mulighed for afholdelse på et senere tidspunkt. I skrivende stund ved vi heller ikke, hvornår der bliver mulighed for at holde vores årlige generalforsamling. Når det bliver muligt, vil vi skrive ud med indkaldelse mindst 14 dage før afholdelsen.

Vi er nu i foreningen 85 medlemmer. Af disse er 63 også medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Vi kan således notere en lille tilbagegang på 4 medlemmer for lokalforeningen. For medlemmer af Danmarks Biavlerforening er det en lille fremgang på 2 medlemmer fra 61 pr. 31. december 2019.

Der skal lyde en stor tak til alle for støtte til foreningen og en særlig tak vil jeg gerne sende til bestyrelsen for godt samarbejde og for det store arbejde I gør i løbet af sæsonen. Der skal lyde en specielt tak til både Anna-Marie og Camilla for deres arbejde i den kreds, som sammen med Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening, Østfyns Biavlerforening og de Fynske Bivenner planlægger vinterens Fællesmøder for Biavlere.

Der er også tak til Erik, som igen i år har hjulpet ved slyngning af foreningens honning.

Jeg vil afslutte med at sige alle mange tak for den opbakning, som jeg personligt har oplevet i år som formand for foreningen. Den opbakning betyder meget for mig.

  1. november 2020

Ulrik Sylvest, formand

Skolebigårdens containere.Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 11. marts 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen den 12. maj 2021 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter den 31. marts 2021. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.


AFLYST - UDSAT

Generalforsamling med spisning den 11. november 2020 klokken 18.00.  AFLYST - UDSAT


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 19. december klokken 10.00.