formandens beretning fra generalforsamlingen 2019

Vindinge Herreds Biavlerforening


Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

Sommerudflugt 2020
Medicinhaven
Medicinhaven
Medicinhaven
Medicinhaven
Medicinhaven
Medicinhaven
Medicinhaven
Medicinhaven
Langelands Biavlerforening
Langelands Biavlerforening
Langelands biavlerforening
henrik 2
grill 5
grill 1
grill 9
grill 4
grill 2
grill 8
grill 3
grill 7
grill 10
grill10
grill 6
grill 11
zofuz og Lars 3
zofuz og lars 4
Zofuz og Lars 2
zofuz og Lars 1

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 10. september 2020 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen i foråret 2021 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Generalforsamling med spisning den 11. november 2020 klokken 18.00.


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 19. december klokken 10.00 med julehygge bagefter.Formandens beretning ved generalforsamlingen den 13. november 2019


Lørdag den 22. december havde vi udlevering af færdigblandet oxalsyre til varoabekæmpelse. Samtidigt benyttede vi lejligheden til at drikke lidt glögg og spise nogle æbleskiver inden vi ønskede hinanden God Jul og Godt Nytår. I alt var vi 20 deltagere ved dette arrangement.

 

Vinterhalvårets vintermøderække, som vi arrangerer i fællesskab med De Fynske Bivenner, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening bød på foredrag med henholdsvis Peter Sjøgren i december 2018 om økologisk biavl og afsætning, Stine Møller i februar 2019 om og med honningsmagning/sensorik, Per Kryger også i februar om biforskning ved Aarhus Universitet og Ivan Nielsen i marts 2019 om aktuelt i den praktiske del af biavlen.

 

Den 11. april havde vi sæsonens sidste vintermøde, som blev afholdt på 4kløverskolen i Ørbæk. Lise Hansted fortalte om vilde bier, deres levevis og hvordan de adskiller sig fra honningbier. Ved arrangementet var der 26 deltagere, men der var god plads til flere. Hvis vi her skal være lidt selvkritiske, så var dette sikkert lidt for sent på forårssæsonen. Nu havde vi stillet klokken frem til sommertid og dermed var det blevet mere lyst om aftenerne. Så får vi alle mange flere udendørs gøremål og prioriterer ikke at sidde indendørs til foredrag. Ud over de 5 vintermøder har vi haft 3 workshops. Det første var et cremekursus, ved den anden workshop lærte vi at lave bivokswraps til madindpakning og ved den tredje workshop lærte vi at pode æbletræer. Her fik alle kursusdeltagere mulighed for at pode fire træer. Jeg deltog selv, og tre af mine fire podninger lever stadig, hvilket jeg som nybegynder opfatter som en succes.

 

Den 27. marts startede Flemming årets begynderkursus i biavl. Der har i år været 9 deltagere + et par ”gengangere”.  Tilbuddet om at deltage som ”genganger” vil jeg gerne varmt anbefale alle, som er nybegyndere, for ofte er det året efter, at man har gået på kursus, at de praktiske spørgsmål melder sig. Det er mit klare indtryk, at både Flemming og de nye biavlere har været tilfredse med forløbet. Tak, til Flemming for en stor indsats.

 

Efter teoridelen fortsatte arbejdet i skolebigården. Her har der været åbent for alle medlemmer fra den 8. maj. Der er blevet lavet nye familier til kursisterne. Igen i år har vi udbudt kursus i NC-dronningeavl-systemet. Dronningeavlen var også i år tænkt som et tilbud til vores mere erfarne medlemmer. På grund af begrænset interesse har vi i bestyrelsen besluttet, at dette kursus ikke udbydes i 2020. Hvis der senere opstår interesse, vil vi naturligvis tage det op igen.

 

Som del af den praktiske undervisning på begynderkurset blev der både slynget og presset honning. Hver gang var der mulighed for kursisterne at købe nypresset honning, så man på den måde oplevede at få andel i høsten af hele biavlens arbejdsindsats.

 

Samlet set har de fleste erfarne biavlere vurderet sæsonen 2019 som et lidt usædvanligt år med megen sværmeri, og flere af skolebigårdens familier har da også være på ture. En aften ved åben skolebigård blev vi således mødt af en af vores familier, som hang uden for i buskene. Dette blev udnyttet til at vise nedtagning af bisværm, og således et ekstra og improviseret indslag ved årets praktiske undervisning. Et knap så positivt indslag i undervisning var fremvisning af en familie, hvor dronningen var forsvundet, og en eller flere arbejderbier havde overtaget æglægningen. Bierne blev tømt ud, og bistadet (trugstade) blev lukket og flyttet. Dette var måske ikke den mest hensigtsmæssige behandling, da de æglæggende arbejdere så kan flyve ind i de andre bistader, slå dronningen ihjel og fortsætte æglægningen af droner der. Tilsætning af en dronningecelle havde måske været en bedre behandling. Det tømte trugstade blev ved en efterfølgende aften i åben skolebigård anvendt til demonstration af sanering med gasbrænder, hvilket var yderst effektfuldt og meget spektakulært. Dette var således endnu et ekstra og improviseret indslag ved årets praktiske undervisning.

Den 12. juni havde vi vores sommertur, som gik til Natur- og Kulturskolen i Refsvindinge. Her hørte vi om deres strandtudseprojekt, som har til formål at redde den før så udbredte strandtudse. Vi fik også forklaringen på strandtudser omkring Refsvindinge. Da der tidligere har været gravet grus på egnen, er der også en del vandhuller, hvor strandtudsen tidligere har været meget udbredt. Vi var 16 deltagere denne typiske danske sommeraften med både regn og torden. Alligevel lykkedes vi med en udendørs tur, hvor vi så både et nygravet vandhul samt Knud Jensens bistader. Under kaffen indendørs fortalte Knud om sine erfaringer som biavler. Mange tak til både Mia fra Natur- og Kulturskolen og Knud samt alle, som deltog.

 

Som sædvanligt deltog vi på vores fælles stand for de Fynske Biavlerforeninger på Det Fynske Fællesskue fra den 14.-16. juni. Jeg stod der søndag formiddag, og det var en rigtig positiv oplevelse, hvor der blev uddelt mange smagsprøver, vi fortalte om biernes verden og viste også nogle af dem frem.

 

Arbejdet i skolebigården blev afsluttet med grillaften onsdag den 7. august. I år var der ingen tvivl: spisningen blev indenfor på grund af regnvejr. Der deltog 33 ved grillaftenen, og det var indtrykket, at alle deltagere havde en meget hyggelig aften. Vi kan vel nu begynde, at sige ”som sædvanligt” stod Martin for grillningen og med stor succes. Speciel tak til Martin for indsatsen samt alle for planlægning, forarbejde og deltagelse denne aften.

 

I slutningen af september blev der indbudt til besøg på Langeskov Planteskole. Dette skete på initiativ af Nordfyn Biavlerforeninger sammen en række fynske biavlerforeninger. Planteskoleejer Charlotte Andersen fortalte om og fremviste planter, der er gode for bierne. Herefter var der kaffe og kage inden aftenen blev afsluttet med plantesalg. Det var en meget inspirerende og givende aften med fokus på bivenlige planter. Vi var 86 deltagere den aften.

 

I løbet af året har honningslyngen været udlånt 12 gange og pressen 3 gange. Jeg formoder, at de som låner slyngen og pressen sætter stor pris på denne mulighed, og det er nok uanset om lånet skyldes manglende plads til slyngning hjemme eller for at spare indkøb af slynge eller presse. Derfor er det meget ærgerligt og til stor frustration i bestyrelsen, at vi igen i år må se alvorlige skader på slyngen. Sidste år blev slyngen skadet og den ene tappehane faldt af. I år skete det samme igen, men denne gang var det så den anden tappehane, som blev skadet og faldt af. Vi har ikke fået anden forklaring end at de sidste, som anvendte slyngen afleverede den uskadt og de næste som skulle slynge modtog en skadet slynge. Ikke for at anklage nogen, men det kan jo ikke ske af sig selv imellem to slyngninger!? Vi skal have slyngen repareret, og så vil jeg appellere til alle, som låner slyngen og pressen, at der passes rigtigt godt på dem.

 

Vi har som beskrevet i beretningen for 2018 arbejdet videre med undersøgelse af muligheder for opstilling af endnu en container ved skolebigården. Vores første henvendelse på embedsmands-niveau gav en klar afvisning. I forbindelse med pressemødet fredag den 2. august vedrørende udnævnelse af Nyborg Kommune som bivenlig kommune blev ønsket drøftet med udvalgsformand Per Jespersen, som lovede at viderebringe et skriftligt ønske om dette. Der er endnu ikke modtaget nogen reaktion på henvendelsen. Bestyrelsen vil følge op på henvendelsen til kommunen.

 

Nu er bierne indvintret: to familier i trugstader, en familie i langstroth og to familier i 12x10, i alt 5 familier. Dette er tre mindre end i foråret. Reduktionen skyldes salg af et stade, og de sidste to skyldes æglæggende arbejderbier. Der er fodret og givet Apiguard, så nu er de klar til vinteren. Lørdag den 21. december giver vi oxalsyre til skolebigårdens fem familier. Ved samme lejlighed planlægger vi at udlevere oxalsyreblanding til de medlemmer, som ønsker dette. Vi vil også i år slutte af med glögg og æbleskiver.

 

Vi er nu i foreningen 89 medlemmer. Af disse er 72 også medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Vi kan således notere en fremgang på 10 medlemmer for lokalforeningen. For medlemmer af Danmarks Biavlerforening er det en fremgang på 14 medlemmer fra 58 pr. 31. december 2018. 

Der skal lyde en stor tak til alle for støtte til foreningen og en særlig tak vil jeg gerne sende til bestyrelsen for godt samarbejde og for det store arbejde I gør i løbet af sæsonen. 

Her skal fremhæves en speciel tak til Erik, som har valgt ikke at genopstille til valg til bestyrelsen. Du har ydet en stor indsats især ved det praktiske arbejde i skolebigården. Både ved pasning af foreningens bistader og ikke mindst ved slyngning af foreningens honning. 

Jeg vil afslutte med at sige alle mange tak for den opbakning, som jeg personligt har oplevet her i mit første år som formand for foreningen. Den opbakning har betydet meget for mig, og jeg håber, at jeg får mulighed for flere år.