Kontakt

Vindinge Herreds Biavlerforening.

Det er altid muligt at kontakte

foreningen  ved at sende en mail til :

kontakt@vh-biavl.dk


Det er også muligt at kontakte

  de enkelte bestyrelsesmedlemmer

  telefonisk. Telefonnumrene findes

   under foreningen/bestyrelsen.


Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 2. december 2021klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen i maj 2022 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter i marts 2022. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.



Generalforsamling med spisning den 17. november 2021 klokken


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 18. december klokken 10.00.