Arbejdsplan for skolebigården 2021

 Arbejdsplan for skolebigården 2021.


1/5 Opstilling af flowhive. Klokken 10.00


5/5  Gennemgang af skolebigårdens bifamilier sammen med årets kursister. Klokken 18.00


12/5  Anvendelse af dronetavler (varoa reducering), dronningegitter og stadekort/elektronisk stadekort.

Propolisfælder i to bistader. Klokken 18.00


18/5 En fra bestyrelsen sætter pollenfælde på et bistade, så der er pollen i fælden dagen efter.


19/5 Lodde voks i rammer. Gennemgang af  skolebigårdens bifamilier. Finde honningceller, arbejderceller, droneceller og evt dronningeceller. Tømme pollenfælden. Klokken 19.00


26/5  Kursisterne laver nye bifamilier.  Klokken 19.00


2/6  Gennemgang af kursisternes bifamilier og gennemgang af skolebigårdens bier med focus på evt. dronningeceller . Klokken 19.00


9/6  Fratagning og slyngning af forårshonning.  Klokken 19.00


16/6  Biens biologi: Cellestørrelse, arbejderæg, droneæg, dronningeæg. Hvor mange dage fra æg er lagt til udklægning. Lidt om dronningeavlerens arbejde. Klokken 19.00


30/6  Dannelse af vinterleje. Klokken 19.00


7/7 Mærkning af kursisternes dronninger. Klokken 19.00


14/7  Gennemsyn af bifamilierne med fokus på bisygdomme. Klokken 19.00


21/7  Besøg hos Lars og Zofuz i Solens Hjerte.


28/7   Fratagning og presning af sommerhonning. Fodring af bierne. Klokken 19.00


4/8 Varoabehandling med myresyrebehandling eller Apiguard. Klokken 19.00


11/8  Pakning af tavler til vask og oprydning. Klokken 19.00


18/8  Årets afslutning med grillaften. Klokken 18.00


Efter vejr- og coronaforhold kan der forekomme ændringer i planen.


Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 2. december 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen i maj 2022 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter i marts 2022. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 19. december klokken 10.00.