Referat af generalforsamling samt formandens beretning

Vindinge Herreds Biavlerforening


Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk


grill 1
grill 2
grill 3
grill 5
grill 4
grill 6
dyreskue 4
dyreskue 5
dyreskue 2
dyreskue 7
20190612_193219
20190612_193921
20190612_193138
20190612_193131
20190612_191755
20190612_190715
grill 1
grill 5
grill 2
grill 3
grill 4
grill 6

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Formandens beretning 2018

Den 9. november havde vi vores 1. vintermøde på Ørbæk Skole. Det var Rolf Theuerkauf, der fortalte om biernes fødegrundlag. 29 deltog i vintermødet.

2017 sluttede af med maner. Vi markerede vores 100 års jubilæum på Ørbæklunde med taler, rundvisning på slottet og lidt godt til ganen. Det var en kold dag trods 2 varmekanoner på overarbejde. Vores gæster var klædt godt på, så vi fik nogle hyggelige timer sammen. En stor tak til alle som hjalp til og til alle som deltog.

I januar havde vi 2. vintermøde. Det var Anders Blæsild, som fortalte om Fredelige bier. 3. vintermøde var i Søndersø og her fortalte Anders Glob om sin biavl og sin honningbehandling. 3. og sidste vintermøde var Hans Jørn Kolmos som havde emnet ”Pas på bierne – de passer på dig” Ud over de 4 vintermøder har vi haft 2 workshops. Det ene var mjødbrygning og det andet var et pilefletkursus. Vintermøderne har været godt besøgt og næste vinters program er udsendt.

Den 4. april startede Flemming årets begynderkursus. Der har i år været 7 deltagere+ ”gengangere”. Danmarks Biavlerforening har udviklet et nyt undervisningsmateriale, som Flemming har været på kursus i. Det er mit klare indtryk, at både Flemming og de nye biavlere har været tilfreds med forløbet og det nye undervisningsmateriale. Tak, til Flemming for en stor indsats.

Efter teoridelen fortsatte arbejdet i skolebigården. Her har der været åbent for alle medlemmer fra den 16. maj. Der er blevet lavet nye familier til kursisterne, og som noget nyt i år har vi indkøbt og afprøvet NC-dronningeavl systemet. Dronningeavlen er primært tiltænkt vores mere erfarne medlemmer. Vi har haft stor succes med dronningeavlen. Flere af vores dronninger blev udskiftet, og vi fik også lavet nye familier. Vi må sige, at vejret har været med os. Der har ikke været mange dage, hvor bierne ikke har kunnet komme på vingerne, og det betyder også, at de dronninger, der har skullet ud på parringsflugt, har haft gode vilkår.

11. juni holdt vi sommermøde på Holckenhavn. Det var Jens og Ejner, der havde inviteret os. Først så vi deres bigård, som er blevet godkendt som økologisk biavl. Bigården står ved Storebælt ikke langt fra Holckenhavn Slot. Derefter fik vi en rundvisning på slottet af Rasmus Agertoft, og aftenen sluttede af med kaffe og kage i de fine stuer. Tusind tak til Jens og Ejner for et meget flot tilrettelagt sommermøde, og igen tak til alle som deltog.

15. – 17. juni deltog vi dyrskuet i Odense sammen med andre fynske biavlsforeninger. Det er altid nogle meget hyggelige dage, hvor vi får udvekslet erfaringer og snakket med en masse gæster.  Tak til alle, som tog en vagt på dyrskuet.

Midt i juli måned valgte Knud at stoppe i bestyrelsen, og jeg fortsatte som formand, da jeg indtil da havde været næstformand. Jørgen Phil trådte ind i bestyrelsen, og bestyrelsesarbejdet blev omfordelt. Tak til Knud for godt formandskab. Vi har haft utrolig meget glæde af Knuds altid rolige og velovervejede facon.

Arbejdet i skolebigården blev afsluttet den 8. august med grill-aften. 35 voksne og 2 børn havde taget imod invitationen og vejret var med os trods et lille skybrud. Vi spiste udenfor og nød maden, drikkelsen og det gode selskab. Tusind tak til alle for deltagelse, planlægning og forarbejde.

Nu er bierne blevet indvintret. De har fået apiGuard og er blevet fodret. Derudover har vi sidst i september givet dem oxalsyre. Flemming gik familierne igennem, samtidig med at han gav oxalsyre, og her fik en af familierne en ny dronning, så vi mener selv, at vi har gjort, hvad vi kan, for at de klarer vinteren. Den sidste behandling er oxalsyre den 22. december.

Knud har ved kommunen undersøgt, om vi kan få lov til at sætte endnu en container ved skolebigården. Vores plan er, at vi i container nr. 2 vil indrette et slyngerum. Desværre har kommunen besluttet, at de ikke vil have flere containere opsat, og de har heller ikke kunnet henvise os til et sted, hvor vi kunne indrette et slyngerum. Vi må arbejde videre med sagen.

Vi har indvintret 3 familier på Langstroh, 1 familie på 12/10 og 3 familier i trugstader. Vores plan er, at vi fremadrettet i skolebigården ønsker at have 3 familier på Langstroh, 1 familie på 12/10 og 1 familie i trugstade. Så vi har to trugstader til salg til foråret.

Vi er nu 79 medlemmer hvoraf de 59 også er medlem af Danmarks Biavlerforening.

For fondspengene, som vi fik fra Fionia, har vi købt et nyt Langstrohstade. Desuden har vi købt nye handsker og et nyt observationsstade, som kun indeholder en ramme.

Til sidst skal lyde et tak til alle for støtte til foreningen og en særlig tak vil jeg gerne sende til bestyrelsen for godt samarbejde og for det store arbejde I gør i løbet af sæsonen.

Anna-Marie Lyder


Seneste nyt


Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 29. november klokken 19.00


Begynderkursus starter onsdag den 25. marts 2020 klokken 19.00.

Sted: Kaliffenlund 2 Ullerslev

Pris: 600 kr. , som dækker undervisning og ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening.


Generalforsamling med spisning den 13. november klokken 18.00.


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 21. december klokken 10.00 med gløg og æbleskiver samt hyggeligt samvær.