generalforsamling

Vindinge Herreds Biavlerforening


Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

grill 1
grill 2
grill 3
grill 5
grill 4
grill 6
dyreskue 4
dyreskue 5
dyreskue 2
dyreskue 7
20190612_193219
20190612_193921
20190612_193138
20190612_193131
20190612_191755
20190612_190715
grill 1
grill 5
grill 2
grill 3
grill 4
grill 6

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Generalforsamling


Generalforsamling onsdag den 14. november 2018 klokken 18.00

Vindinge Herreds Biavlerforenings ordinære generalforsamling afholdes på

Kaliffenlund 2, Ullerslev.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formanden aflægger beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

6. Fastsættelse af kontingent . Uændret kontingent - 100 kr

   

og for medlemmer,  som ønsker lokalbladet i papirform, er kontingentet , 150 kr.

7. Behandling af indkomne forslag

  • Bestyrelsen foreslår at §3 i vores vedtægter ændres. I  §3, omhandlende optagelse i vores forening, står: "Optagelse skal godtages af bestyrelsen". Denne sætning vil vi gerne havesløjfet, for at vi kan blive anerkendt som forening under voksenundervisningsloven.
  • Bestyrelsen foreslår, at vi stopper med at udgive vores medlemsblad, som hidtil er udkommet 4 gange om året. Vi vil anbefale, at vores hjemmeside, facebookside og mail korrespondance bliver benyttet flittigere. På den måde kan nyhederne komme hurtigere ud til vores medlemmer.

 

   

8. Valg til bestyrelsen

Knud Jensen er af personlige årsager stoppet i sommers. Jørgen Phil er indtrådt i bestyrelsen. Der er ingen i bestyrelsen, som ønsker at påtage sig formandsposten. Derfor skal der vælges en ny formand. Jørgen Phil ønsker at fortsætte som suppleant

Formand (vælges for 1 år, da formanden egentlig ikke er på valg i år)

Camilla Scharbert (  på valg) genopstiller

Kasserer/næst formand  Anna-Marie Lyder (  på valg)genopstiller

Sekretær Jette Larsen (ikke på valg)

Medlem Erik Sørensen (ikke  på valg)

Medlem     Jørgen Pihl       (   trækker sig for at gøre plads til en nyvalgt formand)

1. suppleant  Jørgen Phil

2. suppleant  ny skal findes

1. revisor Flemming Alexandersen (ikke på valg)

2. revisor John Jacobsen ( på valg)genopstiller

3. Revisorsuppleant Frede Madsen (ikke på valg)

9. EVT.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et sildebord samt 2 stykker smørrebrød pr. deltager. Desuden serveres  en øl/vand. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 9. november. Tilmeldingen kan ske til Jette Larsen 20458789 eller på mail: kjeldelarsen1609@gmail.com
Seneste nyt


Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 12. september klokken 19.00


Begynderkursus starter marts 2020.

Sted: Kaliffenlund 2 Ullerslev

Pris: 600 kr. , som dækker undervisning og ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening.


Generalforsamling med spisning den 13. november klokken 18.00


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 21. december klokken 10.00 med gløg og æbleskiver samt hyggeligt samvær.