generalforsamling

Vindinge Herreds Biavlerforening

 

Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

 

 

kontakt@vh-biavl.dk

Generalforsamling

 

Generalforsamling onsdag den 14. november 2018 klokken 18.00

Vindinge Herreds Biavlerforenings ordinære generalforsamling afholdes på

Kaliffenlund 2, Ullerslev.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formanden aflægger beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

6. Fastsættelse af kontingent . Uændret kontingent - 100 kr

og for medlemmer, som ønsker lokalbladet i papirform, er kontingentet , 150 kr.

7. Behandling af indkomne forslag

  • Bestyrelsen foreslår at §3 i vores vedtægter ændres. I §3, omhandlende optagelse i vores forening, står: "Optagelse skal godtages af bestyrelsen". Denne sætning vil vi gerne havesløjfet, for at vi kan blive anerkendt som forening under voksenundervisningsloven.
  • Bestyrelsen foreslår, at vi stopper med at udgive vores medlemsblad, som hidtil er udkommet 4 gange om året. Vi vil anbefale, at vores hjemmeside, facebookside og mail korrespondance bliver benyttet flittigere. På den måde kan nyhederne komme hurtigere ud til vores medlemmer.

8. Valg til bestyrelsen

Knud Jensen er af personlige årsager stoppet i sommers. Jørgen Phil er indtrådt i bestyrelsen. Der er ingen i bestyrelsen, som ønsker at påtage sig formandsposten. Derfor skal der vælges en ny formand. Jørgen Phil ønsker at fortsætte som suppleant

Formand (vælges for 1 år, da formanden egentlig ikke er på valg i år)

Camilla Scharbert ( på valg) genopstiller

Kasserer/næst formand Anna-Marie Lyder ( på valg)genopstiller

Sekretær Jette Larsen (ikke på valg)

Medlem Erik Sørensen (ikke på valg)

Medlem Jørgen Pihl ( trækker sig for at gøre plads til en nyvalgt formand)

1. suppleant Jørgen Phil

2. suppleant ny skal findes

1. revisor Flemming Alexandersen (ikke på valg)

2. revisor John Jacobsen ( på valg)genopstiller

3. Revisorsuppleant Frede Madsen (ikke på valg)

9. EVT.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et sildebord samt 2 stykker smørrebrød pr. deltager. Desuden serveres en øl/vand. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 9. november. Tilmeldingen kan ske til Jette Larsen 20458789 eller på mail: kjeldelarsen1609@gmail.com

 

 

 

Vindinge Herreds Biavlerforening www.vh-biavl.dk kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

 

 

Biplantekalender

 

Vintermøderne kan ses under "for medlemmer"

 

Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Nyindkøbt honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"

 

Næste bestyrelsesmøde er den 6. juni klokken 19.00

 

Begynderkursus starter den 27. marts 2019 klokken 19.00

Sted: Kaliffenlund 2 Ullerslev

Pris: 600 kr. , som dækker undervisning og ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening.

 

Åben skolebigård begynder den 8.. maj klokken 18.00 og fortsætter de følgende onsdage klokken 19.00. Åben skolebigård slutter den 7. august med grillaften.

 

Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 21. december klokken 10.00 med gløg og æbleskiver samt hyggeligt samvær.