generalforsamling

Vindinge Herreds Biavlerforening

Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

Generalforsamling

 

Generalforsamling onsdag den 14. november 2018 klokken 18.00

Vindinge Herreds Biavlerforenings ordinære generalforsamling afholdes på

Kaliffenlund 2, Ullerslev.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formanden aflægger beretning

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

6. Fastsættelse af kontingent . Uændret kontingent - 100 kr

7. Behandling af indkomne forslag

2 forslag fra bestyrelsen:

 

1. ændring af §3

:" optagelse skal godkendes af bestyrelsen" -Bestyrelsen ønsker at denne sætning slettes.

 

2. Ønske om at sløjfe Vindindinge Herreds Biavlerforenings medlemsblad. Vi foreslår at hjemmeside, facebook og mailkorrespondence bliver benyttet . På den måde kommer nyhederne hurtigere ud til medlemmerne.

 

8. Valg til bestyrelsen

Camilla Scharbert ( på valg)

Kasserer/næst formand Anna-Marie Lyder ( på valg)

Sekretær Jette Larsen (ikke på valg)

Medlem Erik Sørensen (ikke på valg)

Medlem Jørgen Pihl ( trækker sig for at gøre plads til en nyvalgt formand)

1. suppleant Jørgen Phil

2. suppleant ny skal findes

1. revisor Flemming Alexandersen (ikke på valg)

2. revisor John Jacobsen ( på valg)

3. Revisorsuppleant Frede Madsen (ikke på valg)

9. EVT.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et sildebord samt 2 stykker smørrebrød pr. deltager. Desuden serveres en øl/vand. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 9. november. Tilmeldingen kan ske til Jette Larsen 20458789 eller på mail: kjeldelarsen1609@gmail.com

 

Referat af generalforsamlingen kan læses i januar-bibladet.

 

Vindinge Herreds Biavlerforening www.vh-biavl.dk kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

 

 

Biplantekalender

 

Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum.

Nyindkøbt honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 29. november klokken 19.00

 

Begynderkursus starter den 27. marts 2019 klokken 19.00

Sted: Kaliffenlund 2 Ullerslev

Pris: 600 kr. , som dækker undervisning og ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening.

 

Åben skolebigård begynder den 8.. maj klokken 19.00 og slutter den 7. august.

 

afhentning af rammer fra rammevask onsdag den 3. oktober klokken 17.00.

 

Oxalsyrebehandling af skolebigårdens bier onsdag den 3. oktober klokken 17.00

 

generalforsamling onsdag den 14. november klokken 18.00.

 

Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 22. december klokken 10.00