Foreningen

Vindinge Herreds Biavlerforening


Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

20190612_193219
20190612_193921
20190612_193138
20190612_193131
20190612_191755
20190612_190715

Vindinge Herreds Biavlerforening

  Vindinge herreds Biavlerforening er hjemmehørende i Nyborg Kommune. Vores formål er at virke til   fremme og forståelse af bier og biavl.

 

  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.


  På generalforsamlingen, som finder sted hvert år i november måned, fremlægger formanden                           beretningen og foreningens regnskab fremlægges. På ulige år vælges formanden og 2 medlemmer og på lige år vælges kasserer og 1 medlem. For yderligere information se vedtægter.

Grill aften 2018

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt


Biplantekalender

Grillaften:

7. august klokken 18.00 i Kaliffenlund. Sæt kryds i kalenderen og kom og vær med til en hyggelig aften.


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 12. september klokken 19.00


Begynderkursus starter den 27. marts 2019 klokken 19.00

Sted: Kaliffenlund 2 Ullerslev

Pris: 600 kr. , som dækker undervisning og ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening.


Åben skolebigård begynder den 8.. maj klokken 18.00 og fortsætter de følgende onsdage klokken 19.00. Åben skolebigård slutter den 7. august med grillaften.


Generalforsamling med spisning den 13. november klokken 18.00


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 21. december klokken 10.00 med gløg og æbleskiver samt hyggeligt samvær.