Reservation af slyngerum

Vindinge Herreds Biavlerforening

 

Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

 

 

kontakt@vh-biavl.dk

Reservering af slyngerum.

Klik på link (åbner i nyt vindue)

 

Vigtigt:

For at kunne reservere slyngerummet skal du bruge et log in. Kontakt derfor foreningen.

kontakt@ vh-biavl.dk

Herefter vil du modtage en kode til reservering af slyngerum og en kode til låsen på slyngerummet.

Det koster 100 kr pr. gang for lån af slyngerummet. Beløbet bedes indbetalt på foreningens konto 5960 1003151

Slyngerummet kan ikke reserveres mandage samt onsdage om formiddagen. Petanquespillerne er på banerne disse to dage.

 

Du er meget velkommen til at benytte foreningens skrællegaffel og skrællebakke.

Medbring selv spande, si, fadskraber og klude.

Der kan hentes vand i hestestalden.

 

For ikke at få slyngerummet fyldt med bier, er det meget vigtigt at man holder døren lukket!!!!!

 

Husk at aflevere lånt materiel rengjort og i orden. Hermed menes, at man afleverer rummet og materiellet, som man gerne selv vil modtage det.

 

Ved beskadigelse af materiel bedes man kontakte foreningen.

 

 

Vindinge Herreds Biavlerforening www.vh-biavl.dk kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

 

 

Biplantekalender

 

Vintermøderne kan ses under "for medlemmer"

 

Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum.

Nyindkøbt honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 12. marts klokken 19.00

 

Begynderkursus starter den 27. marts 2019 klokken 19.00

Sted: Kaliffenlund 2 Ullerslev

Pris: 600 kr. , som dækker undervisning og ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening.

 

Åben skolebigård begynder den 8.. maj klokken 19.00 og slutter den 7. august

 

Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 22. december klokken 10.00 med gløg og æbleskiver samt hyggeligt samvær.