arbejdsplan for skolebigården 2019

Vindinge Herreds Biavlerforening


Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev kontakt@vh-biavl.dk

20190612_193219
20190612_193921
20190612_193138
20190612_193131
20190612_191755
20190612_190715

 

 Arbejdsplan for skolebigården 2019.


Tekst skrevet med rødt henviser til dronningeavlskurset, som foregår sideløbende med skolebigårdens arbejde.

Medlemmer, som deltager i kursusforløbet, får en dronningecelle med hjem. Cellen kan bruges efter eget ønske.


8/5 NC-rammen tilsættes i kanten af yngellejet.  Klokken 17.45

8/5  Gennemgang af skolebigårdens bifamilier sammen med årets kursister. Klokken 18.00     


15/5  Anvendelse af dronetavler (varoa reducering), dronningegitter og stadekort/elektronisk stadekort. Klokken 19.00


22/5  Kursisterne laver nye bifamilier.  Klokken 19.00


26/5 Dronning indespærres i NC-ramme. Klokken 19.00


27/5 Dronning lukkes ud af NC-ramme. Klokken 19.00


29/5 Befrugtede celler flyttes op over dronningegitter. Klokken 18.45

29/5  Gennemgang af kursisternes bifamilier og gennemgang af skolebigårdens bier med focus på evt. dronningeceller . Klokken 19.00


5/6 Lave parrekassetter/aflæggere med celler fra NC. Klokken 18.00

5/6  Fratagning og slyngning af forårshonning.  Klokken 19.00


12/6  Sommerudflugt til Naturskolen i Refsvindinge. Klokken 19.00


14/6 Individuelt: Parrekassetter kan sendes til ø-parring. Hvis nogen skulle ønske dette. Pris 100 kr. pr. dronning.


19/6  Mærkning af kursisternes dronninger. Klokken 19.00


26/6  Dannelse af vinterleje. Klokken 19.00


29/6 eventuelt ø-parrede dronninger retur


3/7 Dronninger efterses – Er de mon parret? Klokken 18.45

3/7  Gennemsyn af bifamilierne med fokus på bisygdomme. Klokken 19.00


10/7  Gennemsyn af bifamilierne med fokus på yngel og dronning, for at vurdere en eventuel udskiftning af dronningen – forhåbentlig med egne NC-dronninger. Klokken 19.00


17/7  Gøre klar til fratagning af honning. Introduktion og anvendelse af bitømmer. Klokken 19.00


24/7 Fratagning og presning af sommerhonning. Fodring af bierne Klokken 19.00


31/7   Varoabehandling med myresyrebehandling eller Apiguard. Klokken 19.00


7/8  Grillaften. Klokken 18.00


14/8 EVT. udskiftning af dronninger. Klokken 19.00

 

Efter vejrforhold kan der forekomme ændringer i planen.


Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt


Biplantekalender

Grillaften:

7. august klokken 18.00 i Kaliffenlund. Sæt kryds i kalenderen og kom og vær med til en hyggelig aften.


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 12. september klokken 19.00


Begynderkursus starter den 27. marts 2019 klokken 19.00

Sted: Kaliffenlund 2 Ullerslev

Pris: 600 kr. , som dækker undervisning og ½ års medlemskab af Danmarks Biavlerforening og Vindinge Herreds Biavlerforening.


Åben skolebigård begynder den 8.. maj klokken 18.00 og fortsætter de følgende onsdage klokken 19.00. Åben skolebigård slutter den 7. august med grillaften.


Generalforsamling med spisning den 13. november klokken 18.00


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier lørdag den 21. december klokken 10.00 med gløg og æbleskiver samt hyggeligt samvær.